Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

 

Regulamin Sklepu Internetowego TOMPI

obowiązuje od 25 grudnia  2014 roku

Sklep Internetowy TOMPI (dalej: „Sklep Internetowy TOMPI” lub „Sklep”) prowadzony jest pod adresem www.tompi.pl  Zasady funkcjonowania Sklepu określa niniejszy Regulamin:

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Właścicielem Sklepu Internetowego TOMPI jest firma Tompi-Tadeusz Wojcieszak z siedzibą Centrum Handlowe PANORAMA, al. Witosa 31 lok 4, 00-710 Warszawa, NIP 522-015-01-70 REGON: 012025195

 

2. Sklep Internetowy TOMPI prowadzi sprzedaż detaliczną i oferuje artykuły luksusowe dostępne jednocześnie w Sklepie Stacjonarnym TOMPI, pod adresem: C.H. PANORAMA , al. Witosa 31 lok 4, 00-710 Warszawa, w godzinach: poniedziałek – piątek 11.00 – 19.00, soboty 11.00 – 17.00. Zakupów w Sklepie Internetowym TOMPI dokonywać można całą dobę, we wszystkie dni w roku, pod warunkiem technicznego funkcjonowania Sklepu. Zamówienia złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego TOMPI obsługiwane będą wyłącznie w godzinach pracy Sklepu Stacjonarnego.

3. Ze sklepem Internetowym TOMPI można kontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: tompi@tompi.pl lub telefonicznie +48(22) 640 14 71, w godzinach pracy Sklepu Stacjonarnego.

4. Korzystanie z usług Sklepu Internetowego TOMPI oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

II. Ogólne zasady sprzedaży

 

1.Artykuły prezentowane przez Sklep Internetowy TOMPI nie różnią się jakością od towaru oferowanego w Sklepie Stacjonarnym, są fabrycznie nowe i objęte gwarancją.

 

2. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie Internetowym TOMPI są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT.

 

3. Ceny prezentowanych artykułów nie zawierają kosztów ich dostawy. Koszty dostawy określone są w aktualnym cenniku dostaw (dostawa i koszty) dostępnym na stronach Sklepu Internetowego TOMPI. Kupujący może zostać zwolniony z kosztów dostawy, w szczególności, gdy wartość zamówienia przekroczy określony w ww. cenniku próg minimalny. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towaru w sklepie stacjonarnym TOMPI.

 

4. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT wedle życzenia Klienta, które należy zaznaczyć podczas składania zamówienia. W przypadku braku takiego określenia wystawiony zostanie paragon.

 

5. Sklep Internetowy TOMPI zastrzega sobie prawo do swobodnego kształtowania oferty handlowej.

 

6. Ceną obowiązującą Klienta jest cena wskazana w ofercie handlowej Sklepu Internetowego TOMPI. Cena ta powtarzana jest w e-mailu potwierdzającym rezerwację towaru.

 

7. Możliwe są następujące formy płatności za zamówiony towar:

a) przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi, listonoszowi lub na poczcie przy odbiorze towaru lub w kasie Sklepu stacjonarnego TOMPI. Sklep Internetowy TOMPI zastrzega sobie w niektórych sytuacjach prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

b) przelewem – po zarezerwowaniu zamówionego towaru, wysłany jest e-mail potwierdzający rezerwację towaru wraz z numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty we wskazanym w e-mailu terminie. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu Internetowego TOMPI, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 

8. Zamówienie może zostać anulowane jeśli nie uda się zautoryzować transakcji w elektronicznym systemie płatniczym banku lub firmy obsługującej transakcje lub jeśli opłata nie zostanie uiszczona w terminie 5 dni roboczych od dnia zamówienia na konto bankowe Sklepu Internetowego TOMPI. Płatność może być uiszczona w innym terminie za zgodą Sklepu Internetowego TOMPI. Zamówienie zostaje automatycznie anulowane, gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Klienta, z chwilą upływu terminu na dokonanie jej odbioru.

 

III. Zasady składania zamówień

 

1.Podstawą do realizacji zamówienia jest jego prawidłowe złożenie przez Klienta, z wykorzystaniem systemu zamówień Sklepu Internetowego TOMPI. W szczególnych przypadkach, za zgodą Sklepu, zamówienia mogą być składane telefonicznie, pisemnie poprzez e-mail.

 

2. W przypadku uzasadnionych podejrzeń o podanie nieprawdziwych danych, Sklep Internetowy TOMPI zastrzega sobie prawo do ich telefonicznej, e-mailowej weryfikacji lub anulowania i usunięcia zamówienia.

 

3. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania, aż do wyczerpania zapasów. Podstawowym warunkiem zrealizowania zamówienia jest posiadanie przez Sklep Internetowy TOMPI zarezerwowanego towaru w swoim asortymencie, w czasie przewidzianym na realizację zamówienia. W razie braku danego produktu, Klient zostanie poinformowany o możliwości zmiany zamówienia, wydłużenia czasu dostawy lub anulowaniu zamówienia.

 

4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji towaru. Brak otrzymania takiego potwierdzenia może oznaczać nie przyjęcie zamówienia do realizacji. Jeśli Klient nie otrzyma takiego potwierdzenia powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem Internetowym TOMPI w celu ustalenia statusu swojego zamówienia.

 

5. W razie wątpliwości, za moment przyjęcia zamówienia do realizacji uznaje się chwilę wysłania do Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji zamówienia.

 

6. Klient Sklepu Internetowego TOMPI jest informowany o stanie realizacji jego zamówienia.

 

IV. Szczegółowe zasady dostawy zamówień

 

1.Sklep Internetowy TOMPI dokonuje wysyłki zakupionego towaru na adres i według danych wskazanych w zamówieniu. Za poprawność podania danych do wysyłki odpowiada Klient.

 

2. Przy każdym towarze podany jest szacunkowy czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych może upłynąć od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do chwili skompletowania zamówionego towaru i przekazania go do wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na stronach Sklepu Internetowego TOMPI, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta w celu potwierdzenia dalszej chęci realizacji zamówienia przez Klienta.

 

V. Prawo odstąpienia od umowy

1.Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827), każdy konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od chwili otrzymania towaru na zasadach wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Odstąpienia od umowy można dokonać w stosunku do wszystkich lub niektórych zakupionych produktów.

 

2. Odstąpienia od umowy należy dokonać składając oświadczenie woli poprzez pełne i prawidłowe wypełnienie Oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy, które dostępne jest na stronach Sklepu Internetowego TOMPI. Oświadczenie to należy przesłać wraz ze zwracanym towarem, dołączając je do przesyłki. W przypadku przesłania ww. oświadczenia odrębnie od zwracanego towaru, towar ten musi zostać zwrócony w terminie 14 dni od daty zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy.

 

3. Wszelką korespondencję i przesyłki związane z uprawnieniami określonymi w niniejszym rozdziale V Regulaminu należy przesyłać na adres sklepu stacjonarnego TOMPI, tj.:

P.H.U. TOMPI-Tadeusz Wojcieszak,  al. Witosa 31 lok 4, 00-710 Warszawa

 

4. . Przy odstąpieniu od umowy Sklep Internetowy Tompi dokona zwrotu zapłaconej ceny wraz z kosztem dostawy na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób. Jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

5. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie będzie używany, oraz zostanie odesłany w stanie niezmienionym. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone i nie będą nosiły oznak użytkowania.

 

6. Warunkiem koniecznym do odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy jest przesłanie wraz z towarem oryginalnego, czytelnego dokumentu zakupu (faktury lub paragonu).

 

7. W przypadku, gdy do zamówienia była wystawiana faktura, po otrzymaniu zwrotu towaru zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury korygującej zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po otrzymaniu podpisanej kopii faktury korygującej w ciągu 10 dni roboczych Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

Formularz odstąpienia od umowy poniżej tego regulaminu.

 

 

VI. Warunki reklamacji (niezgodność towaru z umową)

 

1.Jeśli Klient stwierdzi niezgodność towaru z umową ma prawo skorzystać z uprawnień przewidzianych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

2. W przypadku skorzystania z tego prawa należy złożyć oświadczenie woli wymagane ww. ustawą oraz odesłać reklamowany towar, wraz z oryginalnym dokumentem potwierdzającym zakup i wspomnianym oświadczeniem.

 

3. Sklep Internetowy TOMPI nie przyjmuje jakichkolwiek przesyłek za pobraniem.

 

4. Podczas odbioru przesyłki, gdy tylko Klient zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości lub uszkodzenia paczki, należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera i niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze Sklepu.

 

VII. Dane osobowe

 

1.Klient składając zamówienie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Klientów Sklepu Internetowego TOMPI oraz ich przetwarzanie przez Sklep w celu realizacji zamówienia.

 

2. Dane osobowe Klientów są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

4. Każdy Klient, którego dane znajdują się w bazie danych Sklepu Internetowego TOMPI ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

1.Zawarcie za pośrednictwem Sklepu Internetowego TOMPI umowy sprzedaży na odległość następuje z chwilą złożenia zamówienia, pod warunkiem otrzymania przez Klienta e-maila potwierdzającego zamówienie.

 

2. Sklep Internetowy TOMPI dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Sklep nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej Sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) i przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

 

3. Sklep Internetowy TOMPI zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie. Wszelkie zmiany obowiązują od chwili opublikowania nowego Regulaminu na stronach Sklepu. Nowy Regulamin obowiązuje jedynie dla transakcji zawartych po jego opublikowaniu.

4. Właściwość Sądu dla spraw spornych powstałych pomiędzy TOMPI. a Klientem będącym konsumentami i wynikających z realizacji niniejszego Regulaminu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

 

5. W sprawach nie uregulowanych przez niniejszy Regulamin mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

„Ta witryna używa plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów i usług. Jeśli chcesz, by pliki cookies nie były zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Dane Konsumenta:

Imię, nazwisko:....................................
Adres:….…………………………………………………………………………………………
Numer i data dokumentu sprzedaży:…………………………………………..…
Numer konta do zwrotu:............................
Nazwa Banku:........................................

Data złożenia oświadczenia: …………………………………………………………

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży konsumenckiej zawartej na odległość dnia …………………………….. r. z  P.H.U. TOMPI – Tadeusz Wojcieszak, potwierdzonej załączonym paragonem (lub innym dokumentem potwierdzającym sprzedaż).

Oświadczam, iż odsyłany produkt nie był w jakikolwiek sposób użytkowany i zostaje odesłany w stanie niezmienionym (niepogorszonym), w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu z pełną jego zawartością. Do oświadczenia załączam oryginał dokumentu zakupu. Proszę o zwrot wpłaconej kwoty na podany wyżej rachunek bankowy.

________________________
czytelny podpis Konsumenta

 Koszyk  

Brak produktów

Koszt wysyłki 0,00 zł
Razem 0,00 zł

Koszyk Sprawdź